Dhiruben Patel ni Tunki Vaartao


Dhiruben Patel ni Tunki Vaartao

Rs 500.00


Product Code: 18515
Author: Dhiruben Patel
Delivery: Generally dispatched in 3 to 5 working days.
Publication Year: 2019
Number of Pages: 193
Binding: Hard
ISBN: 9789389361308

Quantity

we ship worldwide including United States

Dhiruben Patel ni Tunki Vaartao. | ધીરૂબે પટેલ ની ટૂંકી વાર્તાઓ. | Gujarati story book written by writer Dhiruben Patel.

1. વીનીનું ઘર 
2. જીદ 
3. મને માફ કર, મુરલી!
4. રજા 
5. પલાશ 
6. એક કામ કરે 
7. છાપરાંવાળું ઘર 
8. રસ્તાની ધારે ધારે 
9. મન ની વાત 
10. જેનું જેવો છંદ 
11. કૃણાલની વાત 
12. શયાનખાંડની સાંજ 
13. સાક્ષી 
14. ધારો રે 
15. ડાઘ 
અને હાજી 21 ટૂંકી વાર્તા......


There have been no reviews