Team work Parna Vishwana Shresth Pustako Mathi Shu Shikhva Male Chhe


Team work Parna Vishwana Shresth Pustako Mathi Shu Shikhva Male Chhe

Rs 198.00


Product Code: 18621
Author: Darshali Soni
Delivery: Generally dispatched in 3 to 5 working days.
Publication Year: 2021
Binding: Soft

Quantity

we ship worldwide including United States

Team work Parna Vishwana Shresth Pustako Mathi Shu Shikhva Male Chhe by Darshali Soni

ટીમ વર્ક પરના વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોમાંથી શું શીખવા મળે છે? - રજૂઆત: દર્શાલી સોની

(વિશ્વના ટોચના મોટિવેશનલ લેખકોના ક્રીએટિવિટી પરના ૧૦ બેસ્ટસેલર પુસ્તકોનો વિચારસાર)


There have been no reviews