Charso Taka Anand


Charso Taka Anand

Rs 240.00


Product Code: 10812
Author: Haresh Dholakia

Quantity

we ship worldwide including United States

બાળકોના કોમલ મનના અનુભવોનો શુદ્ધ દસ્તાવેજ.

લેખકે આ પુસ્તકમાં પોતે શિક્ષણ જગતમાં જે અનંત આનંદ મેળવ્યો, તેની પ્રેરણાત્મક વાત સરળ રીતે રજૂ કરે છે. બાળકને પ્રેમ કરતાં આવડે તો સમગ્ર વિશ્વ કેટલું આનંદમય છે તે આ પુસ્તકમાંથી સમજાશે. તથા દરેક વ્યક્તિને બાળકો માટેનાં ઉત્તમ કામ કરવા માટેની પ્રેરણા અવશ્ય મળશે જ. આ પુસ્તક એટલે બાળકોના કોમળ મનના અનુભવોનો શુદ્ધ દસ્તાવેજ.


There have been no reviews