Guso Ane Krodh Ne Jitatan Sikho


Guso Ane Krodh Ne Jitatan Sikho

Rs 120.00


Product Code: 17870
Author: Doctor Harshad V Kamdar
Delivery: Generally dispatched in 3 to 5 working days.
Publication Year: 2019
Number of Pages: 48
Binding: Soft
ISBN: 9789385581915

Quantity

we ship worldwide including United States

Guso Ane Krodh Ne Jitatan Sikho by Dr. Harshad V Kamdar | Book about how to control your temper or anger | How to win over your anger ?

ગુસ્સો અને ક્રોધ ને જીતતાં શીખો - લેખક : ડો. હર્ષદ વી કામદાર

૧. ગુસ્સો છે શું ?

૨. ક્રોધ અને ગુસ્સાનો તફાવત જાણો.

૩. ગુરસો આવતો નથી, કરવામાં આવે છે.

૪. ગુસ્સાનો ઉદ્ભવ અને કારણો .

૫. થોડો ગુસ્સો જરૂરી છે, ફાયદાકારક છે.

૬. ગુસ્સો અને ક્રોધની વિપરીત અસરો.

૭. ગુસ્સાને વહી જવા દો.

૮. ગુરસો આવે ત્યારે શું કરવું ?

૯. ગુસ્સો સમસ્યા બની જાય ત્યારે ?

૧૦. ગુસ્સો શાંત કઈ રીતે કરવો ?

૧૧. ગુસ્સાને ઓકી કાઢતા એંગર સેન્ટરો


There have been no reviews