Will Vasiyat Nama No Kaido In Gujarati


Will Vasiyat Nama No Kaido In Gujarati

Rs 590.00


Product Code: 15117
Author: B S Pancholi
Delivery: Generally dispatched in 3 to 5 working days time
Publication Year: 2015

Notify me when this item is back in stock
we ship worldwide including United States

Will Vasiyat Nama No Kaido In Gujarati By B S Pancholi

Law of wills, Indian succession Act, Hindu Law, Will Registration ProbetSuccession Certificate.

વીલ વસિયત નામા નો કાયદો વસીયત વારસા હક્ક લેખક બી એસ પંચોલી

વીલ બનાવવા માટે વીલના જુદા જુદા નમુના સહીત

વિલ સંગે સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન

 ઇન્ડિયન સકસેશન એક્ટ હિન્દુ લો, વીલના રજીસ્ટ્રેશન-પ્રોબેટ સકસેશન સર્ટીફીકેટ
 • કાયદેસરનું વીલ કેમ બનાવવું 
 • પતિ પત્નીના જોઈન્ટ વીલ
 • હેઠળ મિલકત મેળવનાર સગા-વહાલાંના હક્કો 
 • છેતરપીંડીવાળા ગેરકાયદેસર વીલના ઉદાહરણો, મ્યુચ્ચુઅલ વીલ
 • ભાડુઆતના મરણ બાદ ભાદચીથી ફેરવવાની પદ્ધતિ 
 • ઓનરશીપ ફ્લેટ મકાન મિલકત ટ્રાન્સફર અંગેની વિધિ 
 • શેર ટ્રાન્સફર તથા બેન્ક ડીપોઝીટ-લોકર-અંગે 
 • પ્રોવિડન્ટ ફંડ,ગ્રેચ્ચુંઈટી 
 • પાર્ટનરશીપ ફર્મમાં ભાગીદારનો હિસ્સો, મૃત્યુ પછી શું?
 • સ્ત્રીધન-સ્ત્રીઓના વીલ 
 • એચ.યુ.એફ.ની મિલકતનો હિસ્સો 
 • વીલ પુરવાર કેમ કરશો? 
 • પ્રોબેટ કે સકસેશન સર્ટીફીકેટ કેમ મેળવશો 
 • મુત્યુ પછીના ઇન્કમટેક્ષ એસેસમેન્ટ
 

There have been no reviews