Vigyan Vibhag Chart (Gujarati)


Vigyan Vibhag Chart (Gujarati)

Rs 3200.00


Product Code: 13908
Author: Na
Delivery: Generally dispatched in 3 to 5 working days time

Quantity

we ship worldwide including United States
Vigyan Vibhag Chart (Gujarati)
 
 • વિજ્ઞાન વિભાગ ચાર્ટ
 1. સજીવ અને નિર્જિવ સૃષ્ટિ,
 2. વનસ્પતિ - જગત,
 3. પરની જગત 
 4. પક્ષીઓ
 5. આપણો બોરાક,
 6. આપણું શરીર,
 7. આપણા દાંત,
 8. સ્વચ્છતા અને આરોગ્ય 
 9. રોગ : ફેલાવ અને અટકાવ,
 10. આપણો પોશાક,
 11. આપણું રહેઠાણ,
 12. અકસ્માતો અને પ્રાથમિક સારવાર
 13. ખડક અને જમીન,
 14. વસ્તુઓ અને પદાર્થ,
 15. ખળ અને શક્તિ,
 16. આપણું વિશ્વ

There have been no reviews