Shabde Shabde Navjivan


Shabde Shabde Navjivan

Rs 700.00


Product Code: 14827
Author: Ganpat Patel
Delivery: Generally dispatched in 3 to 5 working days time
ISBN: 9789385069260

Quantity

we ship worldwide including United States

Shabde Shabde Navjivan By Ganpat Patel

શબ્દે શબ્દે નવજીવન - ગણપત પટેલ સૌમ્ય

ક્યારેક આપણને કોઈની એક નાનકડી વાત અથવા તો નાનકડું તથ્ય નવી દિશા ચીંધી આપે છે. આ પુસ્તકમાં પણ આવા દિશા ચીંધનારા અને અમૂલ્યવાન વિચારો મૂકવામાં આવ્યા છે. ગણપત પટેલ સૌમ્યના વિશાળ વાંચનમાંથી તેમણે ઘણા વિચારો પસંદ કરી અને એક સંકલન કર્યું. આ ચુનંદ સંકલન એટલે આ પુસ્તક. આ પુસ્તકના વિચારો તમારા જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. આ પુસ્તક તમે કોઈને ભેટમાં આપશો તો તે પણ વિચારોની એક ઉત્તમ ભેટ બની રહેશે અને ભેટ મેળવનાર પણ આજીવન સુખમય રહેશે.

There have been no reviews