Safal Jivan Na 201 Gyan Sutra


Safal Jivan Na 201 Gyan Sutra

Rs 350.00


Product Code: 11619
Author: Doctor Sunil Jogi
Delivery: Generally dispatched in 3 to 5 working days time

Quantity

we ship worldwide including United States

Safal Jivan Na 201 Gyan Sutra by Doctor Sunil Jogi

  • આત્મવિશ્વાસ એક અદભુત શક્તિ છે.
  • પુરુષાર્થથી જ નસીબ બદલાય છે.
  • શીખવા માટે નમ્રતા જરૂરી છે.
  • કોઈપણ સંકલ્પ કરવાની શક્તિ બહુ મોટી વાત છે.


સફળતા સુધી પહોંચવા માટે ઘણી વાર કોઈ એકજ સુત્ર પૂરતું થઇ પડે છે. 

આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવેલા ૨૦૧ જ્ઞાનસુત્રને જીવનસૂત્રના સ્વરૂપમાં સ્વીકારીને વાચક પોતાના ચરિત્રને ઉચ્ચ કક્ષાએ લઇ જઈ જીવનમાં કોઈપણ સફળતા મેળવી શકે છે. આ સફળતા કોઈ પણ સ્વરૂપમાં મેળવી શકાય છે.આ જ્ઞાનસૂત્રો તમારા ચરિત્રનું વિશિષ્ઠ રીતે ઘડતર કરશે અને તેનાથીજ તમે જીવનમાં ઉચ્ચ સ્થાને પહોચી શકશો. સફળતા મેળવવા માટે સાચો રસ્તો પસંદ કરવો એ કોયડા જેવી વાત છે. આ પુસ્તક સફળતાના કોયડાને ઉકેલવાની અદ્ભુત શક્તિ ધરાવે છે


There have been no reviews