Vigyan Ni Rasprad Vato5 stars
 3 review(s)
4 stars: 
 0 review(s)
3 stars: 
 0 review(s)
2 stars: 
 0 review(s)
1 stars: 
 0 review(s)

Reviews


3 results found, Show results 1 - 3


suthar priyank
Nov 24, 2015
i very like.
Loading...Was the above review useful to you? Yes (0) / No (0)
bhavesh bhai khandu bhai Patel
Jan 27, 2016
Good book
Loading...Was the above review useful to you? Yes (0) / No (1)
PARESHKUMAR GAJIPARA
Jan 7, 2019
મારી તમને વિનંતી છે કે દરેક બુક ડેમો તરીકે અનુક્રમણિકા કે બે થી ત્રણ પેજ બતાવો જેથી ખરીદવામાં છેત્રાવવાનો અનુભવ ના થાય કારણકે અગાઉ હું ઘણી બુક ખરીદી છે જેનો મને અનુભવ છે
Loading...Was the above review useful to you? Yes (0) / No (0)