Chha Angal Chettu5 stars
 1 review(s)
4 stars: 
 0 review(s)
3 stars: 
 0 review(s)
2 stars: 
 0 review(s)
1 stars: 
 0 review(s)

ReviewsFareed khan
May 1, 2019
આ નવલકથા ગૌતમ શર્મા સાહેબે પૂરી મારા અને મારા કુટુંબ પર લખી છે. તે બદલ હું પૂરી જીંદગી તેમનો આભારી રહીશ. મારો વોટ્સએપ ન +96597517186... કુવૈત..
Loading...Was the above review useful to you? Yes (0) / No (0)