Gujarat Samachar Print Edition (Only Purti)


Gujarat Samachar Print Edition (Only Purti)

Free Shipping

Rs 5849.00


Product Code: 17207
Delivery: Generally dispatched in 3 to 5 working days.
Binding: Soft

Select Time Period:
Quantity

we ship worldwide including United States

Gujarat Samachar Print Edition (Only Purti) Subscription- ફક્ત સાત દિવસ ની સાત પૂર્તિ

  • Ravi Purti - Sunday
  • Business Plus Purti - Monday
  • Sahiyar Purti - Tuesday
  • Shatdal Purti - Wednesday
  • Dharmalok Purti - Thursday
  • Chitralok Purti - Friday
  • Zag Mag Purti - Saturday

Extra Bonus:

  • Subscribe for 3 months & get 1 month extra for Free !

  • Subscribe for 6 months & get 2 months extra for Free !!

  • Subscribe for 12 months & get 4 months extra for Free !!!


નોંધ: આ લવાજમ ફક્ત ગુજરાત સમાચારમાં આવતી પૂર્તિ માટેજ છે. તેની સાથે છાપુ મોકલવામાં આવશે નહિ. જો તમને છાપુ + પૂર્તિ બન્ને જોઈતા હોય તો અમારો સંપર્ક કરવો.
સાતેય પૂર્તિ દર સોમવારે એકસાથે એર મેલ દ્વારા રવાના થશે તેની નોંધ લેવી.


There have been no reviews