Rog Nidan Ane Maran Sambhav


Rog Nidan Ane Maran Sambhav

Rs 100.00


Product Code: 18071
Author: Mohan
Delivery: Generally dispatched in 3 to 5 working days.
Publication Year: 2020
Binding: Soft

Quantity

we ship worldwide including United States

Rog Nidan Ane Maran Sambhav by Mohan | Gujarati astrology book For Disease, Diagnosis And Died.

રોગ નિદાન અને મરણ સંભવ - લેખક : મોહન 

                 જ્યોતિષઓની ફરજ પણ વધી જાય છે કે જાતકને કયો રોગ થઇ શકે છે. અને આ બાબતો ન અભ્યાસ તેમણે કરવો જરૂરી થઇ પડે છે. મિત્રો ચિત્ના કરવાની જરૂર નથી. આ પુસ્તક મા તમે બાબતોના સમાવેશ કરી લીધો છે. બસ આપ ધ્યાન થી આ પુસ્તક વાંચી જાવ.


There have been no reviews