Musa Paik MP3 Garba CD Part of 1 to 11


Musa Paik MP3 Garba CD Part of 1 to 11

Free Shipping

Rs 799.00


Product Code: 17252
Author: Na
Delivery: Generally dispatched in 3 to 5 working days.
Publication Year: 2018

Quantity

we ship worldwide including United States

Musa Paik MP3 Garba CD Part of 1 to 11 | Gujarati Garba 2018 | Traditional Gujarati Garba | Musa Paik 2018 New Garba | Original Bhammariya Gujarati Garba included

મુસા પાઈક ગરબા સીડી ભાગ ૧ થી ૧૧  

 1. ઝાંઝર ઝણકાર 
 2. આવતા જતા 
 3. ઢોલીડા પંખીડા 
 4. કુકડો બોલે 
 5. કાનુડાના કાન કીડીબાઈની જાન 
 6. આનંદ 
 7. તાલ ૨૦૦૧ 
 8. ભમ્મરિયા ભાગ - ૧ અને ૨ 
 9. ડીજે સનેડો 
 10. આસમાન નાં રંગ 

  Jhān̄jhara jhaṇakāra, āvatā jatā, ḍhōlīḍā paṅkhīḍā, kukaḍō bōlē,kānuḍānā kāna kīḍībā'īnī jāna, ānanda, tāla 2001, bham'mariyā bhāga - 1 anē 2, ḍījē sanēḍō , āsamāna nāṁ raṅga

CD will be disptach courier within India & by Air Mail for out of India delivery.


There have been no reviews