Lagna Geet Gujarati MP3 CD


Lagna Geet Gujarati MP3 CD

Free Shipping

Rs 999.00


Product Code: 16284
Delivery: Generally dispatched in 3 to 5 working days time
Publication Year: 2017

Quantity

we ship worldwide including United States

Lagna Geet Gujarati MP3 CD

લગ્ન ગીત MP3 CD - List of popular India marriage songs including Sangeet Sandhya, Wedding Ceremony.

ગણેશ સ્થાપના
----------------
વર્કતુંડં મહાકાય 
પ્રથમ ગણેશ બેસાડો  . 
ગણેશ સ્થાપન(સ્લોક)  
આવો માળી(કુળદેવી સ્થાપના) 
આવી રૂડી(ગ્રહ કાંતી) 
શુભ દિન આયો   
મંડપ મુર્હત
----------------
કંકુ છાંટી કંકોત્રી  
આંગડિયા સજાવ્યા  
આલા લીલા તે (મંડપ મુર્હત) 
આજ જનક પુરમા (મંડપ દોહન) 
કોઈ લાલ લાલ વાસં ના  
માંડવ. લીલી દાંડી(મંડ૫ મુર્હત) 
માંડવળે કાઈ ઉડૅ રૅ ગુલાલ  
માંડવળે કોઈ ઢોલૉ ને
પીઠી 
----------------
પીળા પીળા તે વાના (પીઠી)
પીઠી ચોળો રે લાડકી 
પીઠી ચોળો 
મામેરૂ 
----------------
રાણા રવાટીયા (મામેરૂ)
અવસર રૂડો આવ્યો 
આવી રૂડી (મોશાળું)
મહેંદી 
----------------
મહેંદી મુકો રે આજ 
મહેંદી નોરંગ લાલ 
સાંજી 
----------------
આજ મારે માંડવળે  
ઘર ઘર તેળા  હાથે મહેંદી કાંડે(શણગા૨) 
કંકુ ઉડીયા  
શુભ દિન આપો  
ધણ ધણ ધણ   
એક ભર્યા રે જૉબનીયા  
હાથે મહેંદી 
કર કર કંકળ  
કોણ જાણે પીયુ રે  
મારી નથના પરવાળા જેવી 
મોર તારી સોનાની ચાલ 
ઓઢી નવરંગ ચુંદડી   
પટારા ની ઉચી મારી લાડકી 
ઉડૅ અબીલ ને ગુલાલ 
ઉચા ઉચા રે દાદા
ઉંચી મેણી ને નીચા ઓરડા 
વનરા તે વનમાં મીઢોળ 
આ ઘર ને આ ઓરડો 
જાન અને વરઘોડો 
----------------
સુરજ ઉગ્યો રે 
વીરો મારો જગ મગ થાઈ . 
સામૈંયુ (વરઘોડો)
ઉચા ઉચા બંગલા ચળાવો 
ગોરી 
સુ:સ્વાગતમ  
આવી આવી મોટા ઘર ની  . 
આવી બેની બાના સાંસરીયા  
દેખો સખી મહેમાન આયે 
કેસરીયા સાંઈબા પર્ધાથા રે 
કેસરીપો વર આવ્યો રે 
સરળાયુ માંડવે  
આજ મારે આંગણે  . 
આજ મોરે અગ્નામે . 
આવી રે આવી પાલપુર ની  
આવ્યો મલકતો આંગણે 
જાનયા તો માંડવે
મોઘેરા  મહેમાન
પોખવું 
----------------
વરરાજા ણે પોખવું સાસુ 
સીતા ણે તોરણ રામ,
હળવે હળવે પોંખજો
તોરળ ઉભો જીયા વર 
છાબ 
----------------
મોતી મઢેરી છાબ 
છાબ ણે વધવો
આલે તે લીલાં વાંસનો માંડવો
મારા નથના પારવાડા જેવી 
ફટાણા 
----------------
શરણીયુ ને ઢોલ વગાડો 
ગોર લટપટીયા  
અણવર લજામણો
ગઢ મા ગધેડી વીહાણી
ઘર મા નોતુ નાણું  
ગોળ ગડબડીંયા  
મારા વૈવાઈ ના ખીસા ખાલી 
સોના નું સરેકડું રે  
તેવડ નહોતી  
વેવાણ હળવે હળવે હાલ 
વેવાણ તમારી વાતો મોટી
ર્વીછી મઢયો  
અલખ મલખ ની અલબેલી 
બાવડીપા ના ઠંઠા જેવો  
એક ટકા ના પાન  મંગાવો 
ફ્ળીપા વચ્ચે ઉડો ફુવો  
હાલો મુંબ્ઈ ની ગાડી આવી 
કાચા બાવડ નુ બારણું  
ફુવી ગાગરડી મા  
મારા આંગડીંપા મા તલાવડીં  
મારા માંડવળે હીર ના ડોર 
મારા વાળામા હરળી 
સેલકડી સેલકડી  
સરબતી માલ મંગાવો 
સુપડુ સવા લાખ નુ  
તાવડી મા ફુલેર 
વર તે વર ની માં વખાણે
હસ્ત મેળાપ 
----------------
વાજા વાગ્યાં ણે ઢોલ 
લગ્ન નો માંડવો સળગારયો 
કન્યા દિપીકા વાઘવતી 
હાથ કન્યા નો હેઠો જાલો 
ઢોલ ઢમકે ને 
ફેરા 
----------------
આવી આવી નાનકડી બેનીરે
રૂમ રજુમ કરતી (કન્યા પધરાવો)
ઢોલો રે 
મંગળ ફેરા 
પહેલો તો આંટો ફરૂ 
પહેલું પહેલું મંગળયુ 
સપ્તપદી
કંસાર 
----------------
લાડો લાડી જામે રે કંસાર 
જમો જમો રે લાડકળા
અન્ય લગ્ન ગીત 
----------------
અજ વગડાવો 
આવી આવી ભાદર ની રેલ  
અખંડ શોભાગ્યતી   
દાદા તે આંગડૅ આંબલો 
કન્યા છે કઈ માળેકડુ  
કોયલ બેઠી આંબલ્યા ની ડાળ 
મંગળયા   
મોર તારી સોનાની ચાલ  
નાણાવડી રે સાજન  
રૅલગાડી આવી રૅ
વીંરો મુંબ્ઈં શહેર ગયાતા  
આંગણ સાથીયા  
બોલ્યા નંદનવનના  
છેડો છોડો જમાઈ રાજા 
દાદા એના ડગલે ડગલે
દરીયા ના બેટ મા ઢળી 
ગુલાબવાળુ 
લીલુડા વાસંની વાંસળી રે  
રામ સીતાના લગ્ન  
સખી સહીયરનો લાલ  
હું તમને પુછુ  
સઈ સઈ રે સોના સાગટડા
ઉચા રૅ ગઢ ના દાદા
વિદાઈ 
----------------
દિકરી સીધાવો 
ઢોલીડા ઢબુંકીપા  
દેકરી તો પારકી થાપણ 
દાદા ને આંગળ સુના 
આજ દીકરી જાઈ 
આકાશે દીધા  
બેની છોડી સહીયરનો સંગ 
દિક્રરી મહીયર છોડી 
ક્રન્પા છે માણેક મોતી 
૫૨ણીપા એટલે પ્યારા લાડી 
એક આવ્યોતો પરદેશી 
પીયર પાની માયા  
મેરી પ્યારી બહેનીયા 
બહેના ઓ બહેના 
મે તો ભુલ ચલી 
બાબુલ પ્યારે  
ચલો રૅ ડોલી 
બાબુલ કા યે ઘર 
બાબુલ કી દુવાએ 

 


There have been no reviews