Param Samipe


Param Samipe

Rs 250.00


Product Code: 3158
Author: Kundanika Kapadia
Delivery: Generally dispatched in 3 to 5 working days time
Publication Year: 2011
Number of Pages: 160
Binding: Soft
ISBN: 9788184801349

Notify me when this item is back in stock
we ship worldwide including United States

A collection of 101 Prayers in Five different segments. So far 12 editions have been sold out of this unique collection and widely read book.

 

વિવિધ દેશોની અનેક પ્રકારની ભાષાઓ અને ત્યાં જન્મેલા મહાપુરુષોની 101 જેટલી સુંદર પ્રાર્થનાઓનું સંપાદન
 
પ્રભુની પ્રાર્થના આપણે કેમ કરવી જોઇએ ? કેવીરીતે કરવી જોઇએ ? પ્રાર્થના એટલે પ્રભુ કે પરમાત્માની સાથે નો સંવાદ તેમજ પ્રાર્થના કરવાની પïતિ શું છે એ વિશે ઇશામા તરીકે ઓળખાતા નંદગિ્રામમાં સેવાયજ્ઞની ધૂણી ધખાવી ને રહેલા અને સાહિત્યકાર તરીકે આગવી છાપ ઉપસાવનાર ઈશા કુન્દનિકા કાપડિયા રચિત પુસ્તક પરમ સમીપે છે.
 
પરમેશ્ર્વરની સાચા હૃદયથી પ્રાર્થના કરવી તે પરમ સમીપે પુસ્તકમાંથી આપણને જાણવા મળે છે. તમામ પ્રાર્થનાઓ ગધ્યયાત્મક શૈલીથી રચાયેલી છે.

There have been no reviews