Option Strategies Nu Margdarshan


Option Strategies Nu Margdarshan

Rs 500.00


Product Code: 13498
Author: Jitendra Gala
Delivery: Generally dispatched in 3 to 5 working days time
Publication Year: 2010
Number of Pages: 190
Binding: Soft

Quantity

we ship worldwide including United States

Option Strategies Nu Margdarshan by Jitendra Gala & Ankit Gala

બજારમાં તેજી હોય કે મંદી હોઈ કે પછી બજાર સ્થિર હોય ત્યારે ઓછામાં ઓછા જોખમે કેવી રીતે કામની કરવી તેની સમજૂતી પણ આ પુસ્તકમાં આવી છે.


There have been no reviews