Devu To Mard Kare


Devu To Mard Kare

Rs 240.00


Product Code: 325
Author: Shahbuddin Rathod
Delivery: Generally dispatched in 3 to 7 working days
Binding: Soft

Notify me when this item is back in stock
we ship worldwide including United States

Devu To Mard Kare by Shahbuddin Rathod

શહાબુદ્દીન રાઠોડ ઍ આપણા પ્રસિદ્ધ હાસ્યકાર અને 'પર્ફૉર્મિંગ આર્ટિસ્ટ' છે. ઍવુ નથી કે જગતમાં દૂખ નથી પણ જગતને જોવાની આપણી વૃત્તિ નિરાળી હોય તો સુખનો પણ સ્પર્શ થતો રહે છે. હસવું અને હસી નાખવું ઍક કલા છે અને ઍ શહાબુદ્દીનને વરેલી છે. જી માણસ જાત પર હસી શકે છે ઍને જગત પર હસવાનો અધિકાર છે. શહાબુદ્દીન ના શબ્દો આપણને ખડખડાટ હસાવે છે. તો ક્યારેક આપણા હોઠ ના ખૂણે ઍક ઍવુ સ્મિત મૂકે છે કે જાણે આપણે ઍમની વાતને સંમતી આપતા હોયઍ.


There have been no reviews