Jesus Lila In Gujarati


Jesus Lila In Gujarati

Rs 300.00


Product Code: 17051
Author: Na
Delivery: Generally dispatched in 3 to 5 working days.
Publication Year: 2018
Number of Pages: 168
Binding: Soft

Notify me when this item is back in stock
we ship worldwide including United States

Jesus Lila In Gujarati by Vikram H Zaveri

જિસસ લીલા (ગુજરાતી) - લેખક : વિક્રમ હ ઝવેરી

જીસસ ક્રાઈસ્ટની સંપૂર્ણ જીવન કથા | Life story book of Jesus Christ in Gujarati. 

જિસસ લીલા ન્યુ ટેસ્ટામેંટની કિંગ જેમ્સ આવૃત્તીના ચાર ગોસ્પેલ (મેથ્યુ, માર્ક, લ્યુક અને જ્હોન) ના હિંદુ લેખકે કરેલા ગુજરાતી અનુવાદ પરથી  લખેલી એક સળ્ંગ વાર્તા છે. પુસ્તકની પ્રસ્તાવના સ્વામી વિવેકાનંદે શિકાગોની ધર્મ પરિષદમાં આપેલા વિશ્વધર્મ વિષેના ભાષણોના અવતરણોથી કરાઈ છે. 


There have been no reviews