Sadhana Thakkar

International Food (Khana Khazana Shreni)
Quick View
Rs 200.00
Saptahik Menu (Khana Khazana Shreni)
Quick View
Rs 200.00
Cocktails, Mocktails, Icecream (Khana Khazana Shreni)
Quick View
Rs 250.00
Rajvadi Jaman (Khana Khajana Shreni)
Quick View
Rs 250.00
Saptahik Menu
Quick View
Rs 150.00
Rajwadi Jaman
Quick View
Rs 250.00
Cake, Pudding, Chocolate
Quick View
Rs 250.00
Chataka Chinese Na
Quick View
Rs 240.00
Latest Zatpat Kahana
Quick View
Rs 144.00 Rs 120.00
Latest Parothani Vangio
Quick View
Rs 144.00 Rs 120.00
Latest Maxican Vangio
Quick View
Rs 144.00 Rs 120.00