Vadhu Vechan Kari Vadhu Kamavo – Sale more & Earn More. Gujarati book on sales & marketing.

વેચાણક્ષેત્રમાં સફળ થવું હોય તો તમારે વિક્રેતા નહીં પણ મદદનીશ ખરીદનાર પણ બનવું પડે.  If you want to succeed in

Read more