પીઢ હાસ્ય કલાકાર અને અભિનેતા ડિનયાર કોન્ટ્રાક્ટરનું નિધન.

Gujarati Parsi actor & comedian Dinyar Contractor passed away. પીઢ હાસ્ય કલાકાર અને અભિનેતા ડિનયાર કોન્ટ્રાક્ટરનું બુધવારે વહેલી સવારે અવસાન

Read more

Vadhu Vechan Kari Vadhu Kamavo – Sale more & Earn More. Gujarati book on sales & marketing.

વેચાણક્ષેત્રમાં સફળ થવું હોય તો તમારે વિક્રેતા નહીં પણ મદદનીશ ખરીદનાર પણ બનવું પડે.  If you want to succeed in

Read more